304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است

April 30, 2020

آخرین اخبار شرکت 304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است

مه 1 کشتی به هند ، در حال حاضر بسته بندی شده است

 

 

لوله فولادی ضد زنگ 304: 3.5 * 50 میلی متر

ورق استیل استیل 304 2B: 5 * 150 * 3048mm

 

آخرین اخبار شرکت 304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است  0آخرین اخبار شرکت 304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است  1آخرین اخبار شرکت 304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است  2آخرین اخبار شرکت 304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است  3آخرین اخبار شرکت 304 ورق و لوله استنلس استیل به هند بسته بندی شده است  4